Zveme Vás na odbornou konferenci Smart City 2035 – Město budoucnosti.

Kompletní organizační zajištění akce od vytipování místa konání, objednávky, zajištění konferenčních prostor, technického zabezpeční (projektory, ozvučení, proječní plátna..), tumočení a simultánní překlady včetně technického vybavení, občerstvení, programu, pozvánek, hostesek… Každá akce je připravována zcela individuálně dle požadavků a zadání klienta.

Zahraniční pracovně-poznávací semináře

Pracovní cesty do zahraničí za jasným, předem stanoveným cílem – prohlídka provozů, univerzit, výrobních podniků, státních institucí… Zajištění setkání s místní municipalitou a odbornou veřejností. Cesty jsou koncipovány na určité téma a seznámí účastníky s konkrétním oborem tak, jak se provozuje v zahraničí. Tyto cesty zajišťujeme komplexně – kontakt se zahraničními partnery, zajištění programu, cesty, ubytování, stravování, pojištění účastníků, doprovodného programu….

Akutální se připravuje

česko-německá konference „Průmysl 4.0 – Technika, vzdělání, prosperita!“

kdy?    16.3.2017

kde?   Clarion Kongress Hotel České Budějovice